Statuten

Op deze pagina geven wij u inzicht in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Tour75. Wij bieden jullie deze ter download aan in een .PDF bestand. Indien u opmerkingen of vragen heeft over de inhoud van deze stukken, dan willen wij u verzoeken deze aan ons bestuur of op de ledenvergaderingen kenbaar te maken.