Lid worden

Paul Mijland
Voorzitter

 

mailto:mijlandp@hotmail.com

 

Lid worden van FTC Tour ‘75

Je wilt lid worden van Tour ’75. Dan is het belangrijk dat jij en de de club bij elkaar passen.

Wanneer je lid wordt, verplicht je jezelf ertoe om regelmatig deel te nemen aan de wekelijkse fietstochten. We fietsen in een flink tempo tochten tussen de 70 en 100 km. Als club gaan we ervan uit dat je materiaal op orde is en dat jij voldoende getraind bent om mee te komen. Als je goed getraind bent, fiets je niet alleen snel, maar ook gedisciplineerd en veilig. Het gaat er bij Tour ’75 pittig aan toe, maar onder het motto: “samen uit, samen thuis”. We willen met elkaar plezier beleven aan het fietsen, tijdens het fietsen.

De club neemt leden op in de periode van 1 maart tot 1 september. In deze periode is het wegseizoen. Wie zich na 1 september aanmeldt, kan pas per 1 maart als aspirantlid worden toegelaten.

De club heeft een maximum aantal leden. Het kan voorkomen dat we je niet direct als lid kunnen opnemen. Daarover zal het bestuur je nader informeren.

Lid worden van Tour ’75 gaat in de volgende stappen:

Stap 1: Meefietsen als belangstellende.
Je bent geïnteresseerd in fietsen bij onze vereniging. Je meldt je aan bij het bestuur en rijdt enkele keren met ons mee in je eigen kleding. Je kunt dan ervaren hoe het eraantoe gaat bij Tour75.  In deze periode moet duidelijk worden of deze vorm van fietsen iets voor jou is en of je bij de vereniging past. Als na drie of vier keer je belangstelling is gewekt, kun je je aanmelden om lid te worden. Het bestuur kan dan ertoe besluiten om je als aspirantlid toe te laten. Bij toelating ontvang je een inschrijvingsformulier.

Stap 2: Aspirantlid.
Als je aspirantlid wilt worden, stuur je het inschrijfformulier in en voldoet de verschuldigde bijdragen: entreegeld, contributie en betalingen van het kleine kledingpakket (in 2015: resp. €25 + €60 + €75). Het starterspakket bestaat uit 1 shirt korte mouw, 1 korte broek en 1 shirt lange mouw. De clubkleding blijft eigendom van Tour75.
Het lidmaatschap gaat in op het moment van betaling van de contributie en het entreegeld.

Stap 3: Volwaardig lid.
Na een periode waarin je als aspirantlid duidelijk je opkomst waarmaakt en je bij de gebruiken van de club blijkt te passen, kom je in aanmerking voor het volledige kledingpakket. Je ontvangt hierover een bericht van het bestuur. Nadat je de aanvullende kledinggelden (€75) hebt overgemaakt, kun je de rest van het kledingpakket in ontvangst nemen.

Wanneer je lid wilt worden van Tour ’75 kun je contact opnemen met de voorzitter Paul Mijland of met de secretaris Harry Buter voor nadere informatie.

Het lidmaatschap eindigt:

  • op het einde van de maand waarin het schriftelijk verzoek tot opzegging is ingediend bij de secretaris en;
  • de clubkleding bij één van de bestuursleden is ingeleverd;
  • of anders conform de statuten c.q. het huishoudelijk reglement van F.T.C. Tour 75.